Bosnien och Hercegovinas förening

Radio Modra rijeka startades 1995 och är en av de viktigaste informationsförmedlare till medborgare med ursprung från Bosnien och Hercegovina i Norrköping.
Radio Modra rijeka sänder varje fredag mellan 19 och 22 på FM 89 MHz.

Hemsida: www.bhudruzenje.se

Telefon: 011-16 88 51

Föreningen Bosnien och Hercegovina bildades av medborgare med ursprung från Bosnien och Hercegovina som bodde i Norrköping sedan 70- och 80-talet. Allt började med att medborgarna, familjer, samlades med syfte att organisera hjälpinsamlingar för krigsoffer i Bosnien och Hercegovina under 1992. Då grundades BH Association som hade mål att samla in humanitär bistånd till flyktingar som började anlända till Sverige i början 1992. Alla dessa aktiviteter ledde till att föreningen Bosnien och Hercegovina grundades och registrerades 18 april 1992.

I och med att stort antal flyktingar från Bosinen och Hercegovina hamnade i Norrköping resulterade att alla samlades runt föreningen där de fick hjälp av medborgare som bodde i Sverige längre tid. Föreningen växte med åren både med antal medlemar och med antal aktiviteter. Som sådan var den en viktig del av medlemmarnas introduktion till det Svenska samhället och det gjorde att samarbetet med både statliga och kommunala myndigheter blev starkare.
Inom föreningen har under åren blivit aktiva många sektioner inom idrott, kultur och annat som medlemmarna ansåg vara viktigt för dem. Värda att nämna är föreningsradio ”Plava rijeka”, fotbollsklubb, basketklubb, olika sektioner bl a för kvinnorna osv osv. Under åren har den haft sin uppgångar och nedgångar och oavsett alla är den fortfarande aktiv.