Föreningar

Bakom närradion står ett 20-tal föreningar som sänder ca 60 timmar i veckan. Genom närradion har föreningslivet och organisationerna möjlighet att sända information till sina medlemmar och till allmänhet.

Adventkyrkan
   
Läs mer...
Boliviakommittén
Läs mer...
Bosnien och Hercegovinas förening
Radio Modra rijeka startades 1995 och är en av de viktigaste informationsförmedlare till medborgare med ursprung från Bosnien och Hercegovina
Läs mer...
Centro Cultural Bolivia
Läs mer...
Estrella Latina
Läs mer...
Föreningen Q
Läs mer...
Huelen Chile
Läs mer...
Iranska föreningen
Läs mer...
Mundo Latino, Vientos Del Sur
Läs mer...
Närradioföreningen
Läs mer...
Persiska kvinnoföreningen
Läs mer...
Radio Amiga
Hemsida: www.radioamiga89.com
Läs mer...
Radio Pingst
Radio Pingst sänder program på svenska och finska. Det är olika upplägg, men alla programmen har en kristen grund. Vi
Läs mer...
Radio Universo
Läs mer...
SON-vännerna
Läs mer...
Victor Jara
Läs mer...